تازه های حسابداری - ترجمه زبان تخصصی تالانه
با عرض سلام خدمت دوستان عزیز

قصد اینجانب از قرار دادن متن ترجمه زبان تخصصی کمک به دوستان عزیز میباشد که با درخواست دوستان عزیز همراه با متن اصلی کتاب در قالب فایل در اختیار دوستان قرار گرفته است .

منتظر نظرات شما هستم.

براي مشاهده ترجمه درس بر روي ادامه مطلب كليك كنيد


موضوعات مرتبط: ترجمه زبان تخصصی تالانه ، ترجمه کامل کتاب تالانه ، کتاب کامل زبان تخصصی عبدالرضا تالانه
برچسب‌ها: ترجمه درس عبدالرضا تالانه , زبان تخصصی تالانه , زبان تخصصی حسابداری تالانه , ترجمه درس 18 تالانه

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 11:38 | نویسنده : مهدي بخششیان |
با عرض سلام خدمت دوستان عزیز

قصد اینجانب از قرار دادن متن ترجمه زبان تخصصی کمک به دوستان عزیز میباشد که با درخواست دوستان عزیز همراه با متن اصلی کتاب در قالب فایل در اختیار دوستان قرار گرفته است .

منتظر نظرات شما هستم.

براي مشاهده ترجمه درس بر روي ادامه مطلب كليك كنيد


موضوعات مرتبط: ترجمه زبان تخصصی تالانه ، ترجمه کامل کتاب تالانه ، کتاب کامل زبان تخصصی عبدالرضا تالانه
برچسب‌ها: ترجمه درس عبدالرضا تالانه , زبان تخصصی تالانه , زبان تخصصی حسابداری تالانه , ترجمه درس 16 تالانه

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه دوم اسفند ۱۳۹۱ | 11:32 | نویسنده : مهدي بخششیان |
با عرض سلام خدمت دوستان عزیز

قصد اینجانب از قرار دادن متن ترجمه زبان تخصصی کمک به دوستان عزیز میباشد که با درخواست دوستان عزیز همراه با متن اصلی کتاب در قالب فایل در اختیار دوستان قرار گرفته است .

منتظر نظرات شما هستم.

براي مشاهده ترجمه درس بر روي ادامه مطلب كليك كنيد


موضوعات مرتبط: ترجمه زبان تخصصی تالانه ، ترجمه کامل کتاب تالانه ، کتاب کامل زبان تخصصی عبدالرضا تالانه
برچسب‌ها: ترجمه درس عبدالرضا تالانه , زبان تخصصی تالانه , زبان تخصصی حسابداری تالانه , ترجمه درس 15 تالانه

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه سیزدهم بهمن ۱۳۹۱ | 11:28 | نویسنده : مهدي بخششیان |
با عرض سلام خدمت دوستان عزیز

قصد اینجانب از قرار دادن متن ترجمه زبان تخصصی کمک به دوستان عزیز میباشد که با درخواست دوستان عزیز همراه با متن اصلی کتاب در قالب فایل در اختیار دوستان قرار گرفته است .

منتظر نظرات شما هستم.

براي مشاهده ترجمه درس بر روي ادامه مطلب كليك كنيد


موضوعات مرتبط: ترجمه زبان تخصصی تالانه ، ترجمه کامل کتاب تالانه ، کتاب کامل زبان تخصصی عبدالرضا تالانه
برچسب‌ها: ترجمه درس عبدالرضا تالانه , معنی درس زبان تخصصی حسابداری , زبان تخصصی حسابداری تالانه , ترجمه درس 14 تالانه

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۱ | 11:25 | نویسنده : مهدي بخششیان |
با عرض سلام خدمت دوستان عزیز

قصد اینجانب از قرار دادن متن ترجمه زبان تخصصی کمک به دوستان عزیز میباشد که با درخواست دوستان عزیز همراه با متن اصلی کتاب در قالب فایل در اختیار دوستان قرار گرفته است .

منتظر نظرات شما هستم.

براي مشاهده ترجمه درس بر روي ادامه مطلب كليك كنيد


موضوعات مرتبط: ترجمه زبان تخصصی تالانه ، ترجمه کامل کتاب تالانه ، کتاب کامل زبان تخصصی عبدالرضا تالانه
برچسب‌ها: ترجمه درس عبدالرضا تالانه , زبان تخصصی تالانه , زبان تخصصی حسابداری تالانه , ترجمه درس 13 تالانه

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۱ | 11:22 | نویسنده : مهدي بخششیان |
با عرض سلام خدمت دوستان عزیز

قصد اینجانب از قرار دادن متن ترجمه زبان تخصصی کمک به دوستان عزیز میباشد که با درخواست دوستان عزیز همراه با متن اصلی کتاب در قالب فایل در اختیار دوستان قرار گرفته است .

منتظر نظرات شما هستم.

براي مشاهده ترجمه درس بر روي ادامه مطلب كليك كنيد


موضوعات مرتبط: ترجمه زبان تخصصی تالانه ، ترجمه کامل کتاب تالانه ، کتاب کامل زبان تخصصی عبدالرضا تالانه
برچسب‌ها: ترجمه درس عبدالرضا تالانه , زبان تخصصی تالانه , زبان تخصصی حسابداری تالانه , ترجمه درس 12 تالانه

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۱ | 11:18 | نویسنده : مهدي بخششیان |
با عرض سلام خدمت دوستان عزیز

قصد اینجانب از قرار دادن متن ترجمه زبان تخصصی کمک به دوستان عزیز میباشد که با درخواست دوستان عزیز همراه با متن اصلی کتاب در قالب فایل در اختیار دوستان قرار گرفته است .

منتظر نظرات شما هستم.

براي مشاهده ترجمه درس بر روي ادامه مطلب كليك كنيد


موضوعات مرتبط: ترجمه زبان تخصصی تالانه ، ترجمه کامل کتاب تالانه ، کتاب کامل زبان تخصصی عبدالرضا تالانه
برچسب‌ها: ترجمه درس عبدالرضا تالانه , زبان تخصصی تالانه , زبان تخصصی حسابداری تالانه , ترجمه درس 10 تالانه

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه دوم شهریور ۱۳۹۱ | 11:10 | نویسنده : مهدي بخششیان |
با عرض سلام خدمت دوستان عزیز

قصد اینجانب از قرار دادن متن ترجمه زبان تخصصی کمک به دوستان عزیز میباشد که با درخواست دوستان عزیز همراه با متن اصلی کتاب در قالب فایل در اختیار دوستان قرار گرفته است .

منتظر نظرات شما هستم.

براي مشاهده ترجمه درس بر روي ادامه مطلب كليك كنيد

 


موضوعات مرتبط: ترجمه زبان تخصصی تالانه ، ترجمه کامل کتاب تالانه ، کتاب کامل زبان تخصصی عبدالرضا تالانه
برچسب‌ها: ترجمه درس عبدالرضا تالانه , زبان تخصصی تالانه , زبان تخصصی حسابداری تالانه , ترجمه درس 11 تالانه

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۰ | 22:16 | نویسنده : مهدي بخششیان |
با عرض سلام خدمت دوستان عزیز

قصد اینجانب از قرار دادن متن ترجمه زبان تخصصی کمک به دوستان عزیز میباشد که با درخواست دوستان عزیز همراه با متن اصلی کتاب در قالب فایل در اختیار دوستان قرار گرفته است .

منتظر نظرات شما هستم.

براي مشاهده ترجمه درس بر روي ادامه مطلب كليك كنيد

 


موضوعات مرتبط: ترجمه زبان تخصصی تالانه ، ترجمه کامل کتاب تالانه ، کتاب کامل زبان تخصصی عبدالرضا تالانه
برچسب‌ها: ترجمه درس عبدالرضا تالانه , زبان تخصصی تالانه , زبان تخصصی حسابداری تالانه , ترجمه درس 9 تالانه

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۰ | 23:23 | نویسنده : مهدي بخششیان |
با عرض سلام خدمت دوستان عزیز

قصد اینجانب از قرار دادن متن ترجمه زبان تخصصی کمک به دوستان عزیز میباشد که با درخواست دوستان عزیز همراه با متن اصلی کتاب در قالب فایل در اختیار دوستان قرار گرفته است .

منتظر نظرات شما هستم.

براي مشاهده ترجمه درس بر روي ادامه مطلب كليك كنيد

 


موضوعات مرتبط: ترجمه زبان تخصصی تالانه ، ترجمه کامل کتاب تالانه ، کتاب کامل زبان تخصصی عبدالرضا تالانه
برچسب‌ها: ترجمه درس عبدالرضا تالانه , زبان تخصصی تالانه , زبان تخصصی حسابداری تالانه , ترجمه درس 8 تالانه

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۰ | 21:41 | نویسنده : مهدي بخششیان |
با عرض سلام خدمت دوستان عزیز

قصد اینجانب از قرار دادن متن ترجمه زبان تخصصی کمک به دوستان عزیز میباشد امیدوارم که در مرحله اول دوستان متن ها رو ترجمه کنند و به متن پیش رو مقایسه کنند که خدای نکرده باعث سوء استفاده دانشجویان قرار نگیرد .

منتظر نظرات شما هستم.

براي مشاهده ترجمه درس بر روي ادامه مطلب كليك كنيد


موضوعات مرتبط: ترجمه زبان تخصصی تالانه ، ترجمه کامل کتاب تالانه ، کتاب کامل زبان تخصصی عبدالرضا تالانه
برچسب‌ها: ترجمه درس عبدالرضا تالانه , زبان تخصصی تالانه , زبان تخصصی حسابداری تالانه , ترجمه درس 7 تالانه

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه ششم آبان ۱۳۹۰ | 21:27 | نویسنده : مهدي بخششیان |
با عرض سلام خدمت دوستان عزیز

قصد اینجانب از قرار دادن متن ترجمه زبان تخصصی کمک به دوستان عزیز میباشد امیدوارم که در مرحله اول دوستان متن ها رو ترجمه کنند و به متن پیش رو مقایسه کنند که خدای نکرده باعث سوء استفاده دانشجویان قرار نگیرد .

منتظر نظرات شما هستم.

براي مشاهده ترجمه درس بر روي ادامه مطلب كليك كنيد
موضوعات مرتبط: ترجمه زبان تخصصی تالانه ، ترجمه کامل کتاب تالانه ، کتاب کامل زبان تخصصی عبدالرضا تالانه
برچسب‌ها: ترجمه درس عبدالرضا تالانه , زبان تخصصی تالانه , زبان تخصصی حسابداری تالانه , ترجمه درس 6 تالانه

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه سی ام مهر ۱۳۹۰ | 21:1 | نویسنده : مهدي بخششیان |
با عرض سلام خدمت دوستان عزیز

قصد اینجانب از قرار دادن متن ترجمه زبان تخصصی کمک به دوستان عزیز میباشد امیدوارم که در مرحله اول دوستان متن ها رو ترجمه کنند و به متن پیش رو مقایسه کنند که خدای نکرده باعث سوء استفاده دانشجویان قرار نگیرد .

منتظر نظرات شما هستم.

با عرض پوزش از دوستان به علت آمده نشدن ترجمه بخش های :

External and internal transactions

The effects of transactions

 

 

 

براي مشاهده ترجمه درس بر روي ادامه مطلب كليك كنيد


موضوعات مرتبط: ترجمه زبان تخصصی تالانه ، ترجمه کامل کتاب تالانه ، کتاب کامل زبان تخصصی عبدالرضا تالانه
برچسب‌ها: ترجمه درس عبدالرضا تالانه , زبان تخصصی تالانه , زبان تخصصی حسابداری تالانه , ترجمه درس 5 تالانه

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه هفدهم مهر ۱۳۹۰ | 23:33 | نویسنده : مهدي بخششیان |
با عرض سلام خدمت دوستان عزیز

 

قصد اینجانب از قرار دادن متن ترجمه زبان تخصصی کمک به دوستان عزیز میباشد امیدوارم که در مرحله اول دوستان متن ها رو ترجمه کنند و به متن پیش رو مقایسه کنند که خدای نکرده باعث سوء استفاده دانشجویان قرار نگیرد .

براي مشاهده ترجمه درس بر روي ادامه مطلب كليك كنيد


موضوعات مرتبط: ترجمه زبان تخصصی تالانه ، ترجمه کامل کتاب تالانه ، کتاب کامل زبان تخصصی عبدالرضا تالانه
برچسب‌ها: ترجمه درس عبدالرضا تالانه , زبان تخصصی تالانه , زبان تخصصی حسابداری تالانه , ترجمه درس 4 تالانه , ترجمه کتاب تالانه

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه دهم مهر ۱۳۹۰ | 23:31 | نویسنده : مهدي بخششیان |
با عرض سلام خدمت دوستان عزیز

 

قصد اینجانب از قرار دادن متن ترجمه زبان تخصصی کمک به دوستان عزیز میباشد امیدوارم که در مرحله اول دوستان متن ها رو ترجمه کنند و به متن پیش رو مقایسه کنند که خدای نکرده باعث سوء استفاده دانشجویان قرار نگیرد .

براي مشاهده ترجمه درس بر روي ادامه مطلب كليك كنيد


موضوعات مرتبط: ترجمه زبان تخصصی تالانه ، ترجمه کامل کتاب تالانه ، کتاب کامل زبان تخصصی عبدالرضا تالانه
برچسب‌ها: ترجمه درس عبدالرضا تالانه , زبان تخصصی تالانه , زبان تخصصی حسابداری تالانه , ترجمه درس 3 تالانه

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۰ | 10:56 | نویسنده : مهدي بخششیان |
با عرض سلام خدمت دوستان عزیز

 

قصد اینجانب از قرار دادن متن ترجمه زبان تخصصی کمک به دوستان عزیز میباشد امیدوارم که در مرحله اول دوستان متن ها رو ترجمه کنند و به متن پیش رو مقایسه کنند که خدای نکرده باعث سوء استفاده دانشجویان قرار نگیرد .

براي مشاهده ترجمه درس بر روي ادامه مطلب كليك كنيد


موضوعات مرتبط: ترجمه زبان تخصصی تالانه ، ترجمه کامل کتاب تالانه ، کتاب کامل زبان تخصصی عبدالرضا تالانه
برچسب‌ها: ترجمه درس عبدالرضا تالانه , زبان تخصصی تالانه , زبان تخصصی حسابداری تالانه , ترجمه درس 2 تالانه

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه چهاردهم مرداد ۱۳۹۰ | 10:49 | نویسنده : مهدي بخششیان |
با عرض سلام خدمت دوستان عزیز

 

قصد اینجانب از قرار دادن متن ترجمه زبان تخصصی کمک به دوستان عزیز میباشد امیدوارم که در مرحله اول دوستان متن ها رو ترجمه کنند و به متن پیش رو مقایسه کنند که خدای نکرده باعث سوء استفاده دانشجویان قرار نگیرد .

براي مشاهده ترجمه درس بر روي ادامه مطلب كليك كنيد


موضوعات مرتبط: ترجمه زبان تخصصی تالانه ، ترجمه کامل کتاب تالانه ، کتاب کامل زبان تخصصی عبدالرضا تالانه
برچسب‌ها: ترجمه درس عبدالرضا تالانه , زبان تخصصی تالانه , زبان تخصصی حسابداری تالانه , ترجمه درس 1 تالانه

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۰ | 22:10 | نویسنده : مهدي بخششیان |
با عرض سلام خدمت تمام حسابداران

قصد اینجانب از ایجاد این وبلاگ به اشتراک گذاشتن قوانین - مطالب و تازه های علم حسابداری میباشد

امید است که در این راه با کمک دوستان عزیز موفق باشم

منتظر نظرات سازنده شما دوستان عزیز هستم

با تشکر


موضوعات مرتبط: ترجمه زبان تخصصی تالانه ، قوانین مالیاتی ، ثبتهای حسابداری مالیاتی ، مطالب حسابداری ، حسابداری هلو ، حسابداری محک
برچسب‌ها: مطالب حسابداری , دانلود نرم افزار حسابداری , حسابداری هلو , حسابداری محک

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۸۵ | 18:13 | نویسنده : مهدي بخششیان |